CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ

Phương pháp hỗ trợ người gần như điếc hoàn toàn có thể nghe được. Trực tiếp kích thích dây thần kinh thính giác khi được phẫu thuật cấy 1 phần thiết bị dưới da và một phần bên ngoài phía sau tai. Khi có âm thanh thiết bị tự động thu và gửi qua dây thần kinh thính giác truyền trực tiếp đến não tiếp nhận và xử lý.

Nghe qua thiết bị ốc tai điện tử giúp nhận biết các âm thanh trong các môi trường khác nhau và hồi phục khả năng hội thoại trực tiếp với mọi người hoặc qua điện thoại. Tuy nhiên thời gian ban đầu những người sử dụng có thể hơi chậm do chức năng của bộ não cũng như thói quen thính giác bị quên đi trong một khoảng thời gian rất dài không nghe thấy của người bệnh.

Cấy ốc tai điện tử có thể không trả lại thính giác bình thường 100% nhưng thiết bị này sẽ hỗ trợ người gần như điếc hoàn toàn có thể nghe và hiểu lời nói. Đối thoại trực tiếp và dễ dàng hơn với mọi người xug quanh.

Các thành phần ốc tai điện tử