Chổi đa năng


Chổi đa năng, 1 đầu dùng để vệ sinh máy trợ thính, một đầu dùng để tháo pin.

Gọi Ngay!