Máy đo thính lực chẩn đoán trên máy tính cá nhân OSCILLA USB350-B


Xuất xứ:

Tín hiệu ổn định, kiểm tra bằng tay hoặc tự động

Gọi Ngay!