Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC A4


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC A4 phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục: ,

Gọi Ngay!