Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Legend 17 (HP&UP)


Xuất xứ:

,

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC Legend 17 (HP & UP) phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!