Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Platinum


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC Platinum phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục:

Gọi Ngay!