Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Sino


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC Sino phù hợp với người lớn có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục: ,

Gọi Ngay!