Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Start 1000


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC Start 1000 phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!