Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Start 8


Máy trợ thính CIC Start 8 phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục: ,

Gọi Ngay!