Máy trợ thính hoàn toàn nằm trong ống tai – CIC Step 6


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính CIC Step 6 phù hợp với đối tượng thanh niên, người lớn có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!