Máy trợ thính nằm sau vành tai – BTE Legend 9 (HP&UP)


Xuất xứ:

,

Dạng máy:

Máy trợ thính BTE Legend 9 (HP & UP) phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc sâu.

Gọi Ngay!