Máy trợ thính nằm sau vành tai – BTE Scope 6


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính BTE Scope 6 phù hợp với đối tượng trẻ em có thính lực đồ từ điếc nặng đến điếc sâu.

Gọi Ngay!