Máy trợ thính nằm sau vành tai – BTE Stage (Power & Super)


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính BTE Stage phù hợp với mọi đối tượng có thính lực đồ từ điếc nặng đến điếc sâu.

Gọi Ngay!