Máy trợ thính nằm sau vành tai – BTE Start 7 SP


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính BTE Start 7 SP phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!