Máy trợ thính nằm trong tai – ITC Legend 6 (HP&UP)


Xuất xứ:

,

Dạng máy:

Máy trợ thính ITC Legend 6 (HP & UP) phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc sâu.

Gọi Ngay!