Máy trợ thính nằm trong tai – ITC Platinum


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính ITC Platinum phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục:

Gọi Ngay!