Máy trợ thính nằm trong tai – ITC Start 7 SP


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính ITC Start 7 SP phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!