Máy trợ thính nằm trong tai – ITE Scope 6


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính ITE Scope 6 phù hợp với đối tượng thanh niên đến người cao tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Gọi Ngay!