Máy trợ thính siêu nhỏ nằm sâu trong ống tai – IIC Legend 17 (HP&UP)


Xuất xứ:

,

Dạng máy:

Máy trợ thính IIC Legend 17 (HP & UP) phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc sâu.

Gọi Ngay!