Máy trợ thính siêu nhỏ nằm sâu trong ống tai – IIC Platinum


Xuất xứ:

Dạng máy:

Máy trợ thính IIC Platinum phù hợp với mọi lứa tuổi có thính lực đồ từ nhẹ đến điếc nặng.

Danh mục:

Gọi Ngay!