Neuro Audio – Máy đo OAE / ABR / ASSR


Xuất xứ:

Neuro-Audio là một thiết bị số nhỏ gọn thực hiện được hầu hết các phép đo thính lực như OAE/ABR/ASSR. Không cần đến các thiết bị, cổng cấm, pin, sạc và nguồn điện khác…

Danh mục:

Gọi Ngay!