Máy đo thính lực OSCILLA SM450-FF


Xuất xứ:

Đo thính lực đường khí, đường xương và lời nói, nhỏ gọn gắn lên tường

Gọi Ngay!