Máy đo thính lực lâm sàng – Oscilla SM960-C


Xuất xứ:

Oscilla SM960-C là một thiết bị kiểm tra thính lực lâm sàng với nhiều tính năng để sử dụng khi tiến hành các thử nghiệm thính giác…

Gọi Ngay!