Máy đo nhĩ lượng – Oscilla T840


Xuất xứ:

Oscilla T840 là máy đo nhĩ lượng vận hành hoàn toàn linh động, điều khiển dễ dàng qua PC hoặc công tắc…

Gọi Ngay!